Beata Hoffman
intendentka
Aleksanderska Katarzyna
szefowa kuchni
Maria Kujawa
pomoc kuchenna
Wanda Żurek
pomoc kuchenna
Luiza Skóra
pomoc kuchenna
Krzysztof Kujawa
woźny
Leonard Nitschke
woźny
Monika Majda
woźna oddziałowa
Beata Kręcisz
woźna oddziałowa
Marzena Król
woźna oddziałowa