Pracownicy

Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych  i z poczuciem humoru nauczycieli. Posiadają pełne, wielokierunkowe kwalifikacje oraz liczne dodatkowe kursy.

Z pasją i zaangażowaniem realizują ciekawe projekty edukacyjno-wychowawcze i programy autorskie. W codziennej pracy stosują nowatorskie i aktywne metody pracy zapewniające przy tym ciepłą i profesjonalną opiekę naszym milusińskim.

Bardzo ważne jest dla nas, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, radosne i ciekawe świata. W codziennej pracy nauczycieli wspierają: dyrektor, logopeda, psycholodzy, terapeuta pedagogiczny, pomoce nauczycielek oraz profesjonalne instruktorki zajęć dodatkowych.

Pracownicy Administracji i Obsługi

intendentka
szefowa kuchni
pomoc kuchenna
pomoc kuchenna
pomoc kuchenna
woźna oddziałowa
woźna oddziałowa
woźna oddziałowa
woźna oddziałowa
woźna oddziałowa
woźna oddziałowa

Kadra pedagogiczna

dyrektorka, nauczycielka grupy przedszkolnej
wicedyrektorka, nauczycielka grupy przedszkolnej, nauczycielka jęz. niemieckiego
nauczycielka grupy przedszkolnej
nauczycielka grupy przedszkolnej
nauczycielka grupy przedszkolnej
nauczycielka grupy przedszkolnej
nauczycielka grupy przedszkolnej
nauczycielka grupy przedszkolnej
nauczycielka grupy przedszkolnej
nauczycielka grupy przedszkolnej
nauczycielka grupy przedszkolnej
nauczycielka grupy przedszkolnej
nauczycielka w grupie przedszkolnej (nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej)
nauczycielka w grupie przedszkolnej (nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej)
nauczycielka religii
psycholożka
psycholożka
logopedka
terapeutka pedagogiczna

Kierunki wykształcenia kadry

Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie na kierunkach:

 1. Zintegrowana Edukacja Przedszkolna
 2. Oligofrenopedagogika
 3. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
 4. Marketing i Zarządzanie w Edukacji
 5. Praca Socjalna i Resocjalizacja
 6. Edukacja Elementarna i Terapia pedagogiczna
 7. Nauczanie Początkowe i Wychowanie Przedszkolne
 8. Kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki
 9. Edukacja Elementarna i Edukacja medialna
 10. Filologia Germańska
 11. Pedagogika-Opieka i Profilaktyka Osób Niedostosowanych Społecznie
 12. Pomoc Społeczna i Socjoterapia
 13. Ochrona Środowiska
 14. Teologia
 15. Logopedia z Terapią Pedagogiczną
 16. Resocjalizacja z Poradnictwem Specjalistycznym
 17. Logopedia z Terapia Pedagogiczną
 18. Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną
 19. Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
 20. Studia podyplomowe w zakresie psychologii wychowawczej
 21. Kurs kwalifikacyjny metoda Warnkego
 22. Kurs kwalifikacyjny Metoda krakowska
 23. Kurs kwalifikacyjny Metoda Montessorii