Integracja

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajdują swoje miejsce w dwóch grupach. Wzajemna kooperacja przynosi sukcesy obu stronom. Jest to doskonała lekcja tolerancji, empatii i otwarcia, a dla dzieci z niepełnosprawnościami jest świetnym środowiskiem do rozwijania wszelakich kompetencji. 

W ramach specjalistycznych zajęć indywidualnych i grupowych proponujemy:

  • dobrze wyposażone gabinety terapeutyczne,
  • różnorodność stosowanych metod terapeutycznych,
  • indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne, opracowywane przez zespół specjalistów (psycholog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, nauczyciel wspomagający),
  • regularną ewaluację postępów w terapii
  • odpowiednio dobrane i nowoczesne pomoce dydaktyczne, wspierające rozwój dziecka

Zajęcia prowadzone są przez kompetentną i wykwalifikowana kadrę specjalistek.

Nieustannie się rozwijamy i poszerzamy swoją ofertę. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu grup integracyjnych oraz zajęć dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.