Projekt przedszkola

O projekcie

Nasze Przedszkole od sierpnia 2020roku do lipca 2021 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej EFS. (Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej). Tytuł projektu „Razem w świat”. Całkowita kwota projektu: 742 499,03 zł, kwota dofinansowania 631 124,17.

Projekt podzielony jest na 3 zadania

 1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach tego zadania realizuję się następujące działania:
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami (dostosowanie łazienki,  rewitalizacja chodnika i placu zabaw)
 • zakup wyposażenia do gabinetów terapeutycznych
 • zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych
 • zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami tj. Dogoterapia, terapia Metodą Warnkego, Hipoterapia, Alpakoterapia.
FB_IMG_1614855036491
FB_IMG_1614854733258
FB_IMG_1614855254134
FB_IMG_1614854993444
FB_IMG_1614854847792
 1. Doskonalenie umiejętności nauczycieli: kursy i szkolenia.
 2. Dodatkowe zajęcia dla dzieci wyrównujące szanse edukacyjne:
 • Terapia ręki
 • Muzyczne zabawy przedszkolaków oraz audycje muzyczne
 • Mały Olimpijczyk
 • Logorytmika
 • Ceramika
 • Zajęcia „Mogę wszystko” cykl zajęć Przedszkolak na deskach teatru, Przedszkolak gotuje, Przedszkolak kreuje modę, Przedszkolak podróżuje, Przedszkolak ratuje życie, Przedszkolak sowa mądra głowa, Przedszkolak myśli w kratkę.
FB_IMG_1614855447844
FB_IMG_1614855095608
FB_IMG_1614855534507
FB_IMG_1614854790706
FB_IMG_1614855189863
FB_IMG_1614855296492
FB_IMG_1614854750926
FB_IMG_1614855231953